Đăng ký

Đăng ký Tham quan

Cổng đăng ký vé trực tuyến sẽ đóng vào ngày 20/10/2022. Khách hàng có thể mua vé trực tiếp tại quầy bán vé triển lãm.

Thời gian mở cửa cho khách tham quan:
- Ngày 26/10/2022: 17h00 - 20h00
- Ngày 27-30/10/2022: 09h00 - 20h00
Nhận thông tin triển lãm