0 %

Quay lại Chia sẻ

Thông báo mời thầu “Triển lãm ô tô quốc tế Việt Nam 2017”

Đại diện Các nhà Nhập khẩu Ô tô chính hãng Việt Nam trân trọng mời các nhà thầu / các đơn vị tổ chức sự kiện có quan tâm đến “Triển lãm Ô tô Quốc Tế Việt Nam 2017” cùng tham gia đấu thầu cho chương trình.

Vui lòng đăng kí bằng các gửi email hồ sơ năng lực và xác nhận tham gia đến địa chỉ: thao.tran@audi.vn (kèm CC email: thao.nguyen@bmw.vnbich.trang@audi.vn) trước ngày 22.02.2017

Chúng tôi – Các nhà Nhập khẩu Ô tô chính hãng Việt Nam – sẽ gửi hồ sơ đấu thầu đến các đơn vị được lựa chọn.

16/02/2017