Bạn mong muốn nhìn thấy bộ sưu tập của hãng xe nào tại Vietnam Motor Show 2018?

19:34 | 04/10/2018